DESEN HAZIRLAMA

1. Eşme Kilim Desenleri

Eşme kiliminde kullanılan çok çeşitli motifler bulunmaktadır. Yanış da denilen kilim motifleri, diğer yöresel kilim motifleriyle benzerlikler gösterir. Bu motiflerden yaygın kullanılanlardan bazıları şunlardır:

1.1. Eşme Kilimlerinde Sık Kullanılan Motif ve Yanışlar

Desen 1: Pençe
Desen 2: Çömlek
Desen 3: Pençe
Desen 4: Köçekgelin
Desen 5: Karagöz
Desen 6: Tabak yanışı
Desen 7: Oynayan Kadın
Desen 8: Sındı kupu
Desen 9: Muska
Desen 10: Yaba
Desen 11: Çatkı
Desen 12: Köpelek
Desen 13: Çıtrık Pırtık
Desen 14: Bıçkırlı top
Desen 2.15: Benli kıvrım
Desen 16: Üzüm salkımı
Desen 17: Salkım
Desen 18: Kıvrımlı top
Desen 19: Dikmeli kurtağzı
Desen 20: Dikmeli kurtağzı
Desen 21: Turunç
Desen 22: Dikmeli kurtağzı
Desen 23: Kurtağzı
Desen 24: Kurbağacık
Desen 25: Yalkılıç
Desen 26: Tarak
Desen 27: Kancalı kurtağzı
Desen 28: Ejder
Desen 29: Kancalı kurtağzı
Desen 30: Kanca
Desen 31: Yarım kazandibi
Desen 32: Kurbağacık Desen
Desen 33: Zülüf
Desen 34: Göbecik
Desen 35: Çatma
Desen 36: Kuşlu
Desen 37: Çakalayağı
Desen 38: Zülüf
Desen 39: Elibelinde

2. Desen Hazırlama

Desen hazırlama için öncelikle gerekli malzemelerin hazır bulundurulması gerekmektedir. Desen hazırlama için gerekli malzemeler şunlardır:

 • Parşömen kâğıdı,
 • Işıklı masa,
 • Kareli kâğıt,
 • Kurşun kalem,
 • Boya kalemleri,
 • Silgi

2.1. Desen Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar

 • Kareli kâğıtta her dik kare sırası çözgü ipliğinin, yatay kare sırası atkı ipliğinin karşılığıdır.
 • Desen en genişliğinde dokumada kullanılacak çözgü ipliği sayısı kadar kare içine alınmalıdır.
 • Desen kullanılan renkli atkı ipliklerinin kalınlığına göre çizilmeli aksi takdirde iplik ince olduğundan desen kâğıttakinden basık olur.
 • Atkı ipi kalın ise desen kâğıttaki desene göre uzun olur.
 • Kareli kâğıda desen çizilirken kullanılacak atkıların genişliğine göre her basamaktaki yatay kare sayısı ayarlanmalıdır.

2.2. Desen Hazırlama Aşamaları

 • Dokumanın öncelikle boyutlarını belirleyerek, kilimdeki düğüm sayılarını hesaplayarak her düğümün bir kare olduğundan boyutlara uygun kareli kâğıt hazırlanır.
 • Alıştırma desen çalışmaları için kareli ve parşömen kâğıdı hazırlanır.
 • Kilim deseninde yer almasını istediğiniz motifleri başka parşömen kâğıdı parçalarını kurşun kalemle çizip çevrelerinden kesilir.
 • Hazırlanan motif kâğıtlarını, eskiz kâğıdı üzerine yerleştirerek komposizyon oluşturulur.
 • Oluşturduğunuz kompozisyonun üzerine parşömen kâğıdı yerleştirerek desen geçirilir.
 • Parşömen kâğıdı üzerindeki deseni ters çevirerek kareli desen kâğıdı arkasına yerleştirilir.
 • Işıklı masa kullanılır.
 • Desen çizgileri üzerinden tükenmez kalem ile çizerek parşömen kâğıdındaki deseni kareli kâğıda geçirilir.
 • Parşömen kâğıdını kareli desen kâğıdının arkasından çıkartılır.
 • Uygun boyama tekniğini seçilir (kuru boya, keçeli kalem, guaj boya).
 • Işıklı masada kareleri desen ipliğinin renginde boyanır.
 • Çizim ve boyamayı kontrol ediniz, hataları tespit edip düzeltilir.
 • Hazırladığınız desenin ürününüze uygun olup olmadığını kontrol edilir.


Desen 40: Renkli desen çalışması
Desen 41: Renkli desen çalışması
Desen 42: Renkli desen çalışması